COPD

Wat is COPD?
COPD is een afkorting van de Engelse term 'Chronic Obstructive Pulmonary Disease', dit betekent chronisch obstructieve longziekte. Het is een verzamelnaam voor de longaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem. Vroeger vielen deze aandoeningen samen met astma onder de verzamelnaam CARA, maar deze term wordt niet meer officieel gebruikt. Er zijn in Nederland circa 320.000 COPD-patiënten waarvan er jaarlijks 6.000 overlijden.

De aandoeningen die COPD veroorzaken kunnen niet genezen worden. De behandeling richt zich dus op het verminderen van de klachten en het voorkomen van verslechtering.

Roken is in 90% van de gevallen de oorzaak van COPD. Het belangrijkst is dus het stoppen met roken, indien dit nog niet gedaan is.

Behandeling
Fysiotherapie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het remmen van het ziekteproces en het verminderen van de klachten die COPD met zich meebrengt. De fysiotherapeut leert u een goede, efficiënte manier van ademhalen waarbij het belangrijk is dat u de gehele longen ventileert. Ook leert u ontspanningsmethoden die u kunt inzetten bij benauwdheid. 

Met een andere techniek, de ACBT, leert u om het eventuele slijm dat zich in de longen/bronchiën bevindt efficiënt op te hoesten. Daarnaast is het erg belangrijk dat uw conditie geoptimaliseerd wordt en dat de (hulp)ademhalingsspieren versterkt worden. COPD is onomkeerbaar, maar er kan nog voldoende gedaan worden om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Vergoeding
Vanuit de basisverzekering wordt een vergoeding gegeven voor fysiotherapie indien er sprake is van een chronische aandoening zoals COPD. Voor personen vanaf 18 jaar geldt dat vanaf de 21e behandeling de kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen gaan vanuit de aanvullende verzekering, mits u deze heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Voor jongeren tot 18 jaar worden alle behandelingen vergoed.