Sportfysiotherapie

Wat is sportfysiotherapie?
Sportfysiotherapie heeft als doel het herstellen van functies, het voorkomen van (sportgerelateerde) klachten en de verbetering van sportprestaties door middel van advisering, begeleiding en training.

Met welke klachten kunt u bij een sportfysiotherapeut terecht?
Een sportfysiotherapeut kan ingeschakeld worden om diverse redenen. De meest voorkomende reden is dat een sporter, recreatief of professioneel, een blessure opgelopen heeft. Het krijgen van (trainings)advies kan ook een reden zijn voor sporters om naar een sportfysiotherapeut te gaan.
Naast sporters komen er ook mensen met een chronische aandoening, van wie de kwaliteit van leven verbeterd kan worden door (meer) beweging en sport. De sportfysiotherapeut kijkt samen met u naar een passende sportbeoefening en adviseert u over de intensiteit en de frequentie waar u mee kunt beginnen. Ook mensen die om diverse redenen lange tijd niet actief zijn geweest komen naar de sportfysiotherapeut om weer geactiveerd en gemotiveerd te worden om te bewegen.

De behandeling
U kunt direct een afspraak maken, of na doorverwijzing van uw arts of specialist. De sportfysiotherapeut zal tijdens de eerste afspraak in een persoonlijk gesprek uw klachten en/of doelen bespreken. Hierna zal een onderzoek plaatsvinden om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw lichamelijke situatie. Aan de hand van de bevindingen zal in overleg met u een behandelplan worden opgesteld.
De sportfysiotherapeut maakt hoofdzakelijk gebruik van oefentherapie, daarnaast krijgt u zelf oefeningen en/of adviezen mee om thuis actief
bezig te zijn met het behalen van het gestelde doel. Ook geeft de sportfysiotherapeut adviezen om prestaties te verbeteren en om klachten in de toekomst te voorkomen. Bij Fytalis vormt echografie daarnaast een belangrijk onderdeel van de sportfysiotherapeutische aanpak.

Vergoeding
Voor vergoeding van de behandeling(en) gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere fysiotherapie. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het nodig dat u deze aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar.

Hier vindt u meer informatie over vergoedingen.
Mocht u nog vragen hebben over uw verzekering, dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.