Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut zijn/haar vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. De procedure ziet er als volgt uit:

  • Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut of vult men een formulier in. Dit formulier kunt u ook vinden in de wachtkamer.
  • De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen.
  • Indien dit niet het gewenste effect heeft,kan de klager zich schriftelijk richten tot de klachtencommissie van het KNGF (zie folder in de praktijk).
  • De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.